diendanthammyvien

Các danh hiệu

 1. 1

  New Htser

  Viết một bài bất kì để nhận điểm này.

 2. 2

  Like Htser

  Bạn nhận được lượt thích đầu tiên.

 3. 5

  Good Post Htser

  Khi bạn đã đăng được 30 bài.

 4. 10

  Well Post Htser

  Khi bạn đã đăng được 100 bài.

 5. 10

  Nice Post Htser

  Khi bài viết của bạn nhận được 25 lượt thích.

 6. 15

  Nicer Htser

  Khi bạn đạt 100 lượt thích.

 7. 20

  Positive Htser

  Khi bạn đạt con số ấn tượng 1,000 bài viết.

 8. 20

  Nicest Post Htser

  Khi bài viết của bạn đạt 250 lượt thích.

 9. 30

  Best Post Htser

  Khi bài viết của bạn đạt con số 500 lượt thích.